Foseptik Tanklar / Septik Tanklar

Foseptik tanklar, atık suların şehir kanalizasyonuna karışmasını engelleyen vidanjör aracılığıyla atık suların taşımasını gerçekleştirir. Herhangi bir yapının kanalizasyon merkezine uzak kalması ya da kanalizasyon alt yapısına göre kotasının uyumsuzluğu  göz önünde bulundurularak kanalizasyona gidecek olan atıkları işleme tabi tutan, yer altında konuşlandırılan ve sızıntıya müsaade etmeyen, geçirgenlikten arındırılmış tanklara foseptik tank adı verilir. Septik tank veya foseptik tank fiyatları diğer kanalizasyon çözümlerine göre daha kolay ve ekonomiktir.

Biraz daha basit bir dille konuyu ifade etmek gerekirse kanalizasyon sistemini var olmayan ve inşası mümkün olmayan mahallerde, atık suların bertaraf edilmesi için foseptik tank kullanımı  gerekliliği kaçınılmazdır. Resmi kuruluşlarda bu uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Foseptik tanklar ayrıca septik tank olarak ta adlandırılırlar.

3 tondan 100 tona kadar kapasitesi bulunan foseptik tanklar yerin altında güçlü mukavemeti ve topraktan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı uzun ömürlülüğü ile ön plana çıkmaktadır. Foseptik tank tekil veya grup konutlardan gelen evsel atık suları alan sızdırmaz bir ön arıtma haznesi olup; çökebilir veya yüzebilir katı ve sıvı maddelerin atık sudan ayrılması, sıvı kısmın havuzdan çıkışından önce organik maddenin bekletilmesi ve çürümesine imkân vermek üzere tasarlanır.

Çıkış sularının arıtılması ise ek bir sistemle tamamlanmalıdır. Foseptik tanklar, şehir şebeke suyuna bağlı veya şebeke suyu olmadığı halde bol su kullanan binalar için uygulanır. Bu uygulamaya binaların bütün atık sulan verilebilir. EğerFoseptik tanklardan  çıkan atık suların giderilmesi zorluklara neden oluyorsa o zaman foseptiğe yalnızca hela bağlantısı yapılır. Yağmur suları hiçbir şekilde foseptiğe verilmez. Foseptik tank ile yapılan işlemlerde ana prensip katı maddelerin tutulup çürütülmesi, sıvı kısımlarında çıkıştan alınarak zarar vermeyecek şekilde giderilmesidir.

Eski yöntemlerle daha önceleri foseptik çukurlar inşa edilirdi. Fakat şimdi yer toprağa dayanıklı malzemelerden üretim gerçekleşince toprak altı foseptik tank ve toprak üstü foseptik tank uygulaması başladı. Uzun ömürlülüğü ile maliyetleri minimalize eden foseptik tank türleri, makalemizin başında belirttiğimiz üzere uzun ömürlülüğü ve montaj kolaylılığı ile de avantajlarını açıkça sergilemeye devam etmektedir. Bunun yanında kanalizasyon sıkıntı yaşanan yerlerde foseptik tankların kullanımını yerel belediyelerde kanunen desteklemektedir. Bakım masraflarını üstlenme zorunlulukları bulunmaktadır. İyisi mi, atık problemlerinizi artık unutun. Foseptik tanklar gerek çevresel gerek kanuni yükümlülüklerinizi kolayca yerine getirsin.

Hayrioğlu Polyester

Geniş ürün yelpazesi ve yüksek kalite ile tüm polyester ürünlerinde güvenilir adres!

Bizi Takip Edin!

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz:


Kalite Standartlarımız